Stärkelsefolie

Majs- och potatisstärkelsens egenskaper har studerats under lång tid. Den italienska tillverkaren NOVAMONT och tyska BASF var de första företagen som närmade sig ämnet stärkelsefilm. Så här skapades flera generationer av granulat (4 generationer) av Mater-bi.
Senare uppmärksammade fler och fler företag de mycket goda egenskaperna hos stärkelsefilmer. De är samma som för vanliga plaster
(PE, PP, PS), så snart började nya kompositer dyka upp.

I ett nötskal är stärkelsefilmer lämpliga blandningar av PLA, PBAT (mjukgörare) och stärkelse (upp till 85%) och vegetabiliska oljeestrar.
Vad som är väldigt viktigt, filmerna vi jobbar med kan återvinnas ekologiskt även på vår egen kompost.
Idag är deras användning mycket bred:
– T-shirtväskor, DKT, på rollen
– avfallspåsar, kompost tillsammans med bioavfall på kompostern
– hundbajspåsar
– livsmedel och frysförpackningar
– engångshandskar
– engångsförkläden
– förpackningar för hygienprodukter
– förpackningar för hushållsapparater, industriella
– polyposter, kurirkuvert
– och många andra användningsområden