EcoFramtid – Det är tid för förändring, låt oss göra det tillsammans.

EcoFramtid är en filial på den Skandinaviska marknaden för våra egna fabriker i EU. Våra framtagna produkter är helt biologiskt nedbrytbara. EcoFramtid har ett sortiment av 100% ekologiska påsar från våra egna fabriker: som är tillverkade av enbart majs eller potatis.

Våra påsar innehåller inga rester utav ”komposterbar polyester”, som våra konkurrenter marknadsför. ”Komposterbar polyester” är en annan definition utav ”PET”.
I vårt sortiment har vi även komplement utav miljövänliga tallrikar, fat och skålar. Dem är gjorda på bl a rester av vetekli och majs.

Ingen av våra produkter innehåller kemikalier och är helt utan artificiella tillsatser.
Samtliga produkter är 100% komposterbara och biologiskt nedbrytbara inom 30-45 dagar och förmultnar utan några spår eller rester, allt enligt EcoFramtids policy.
De som vill vara en del av utvecklingen och göra världen till en bättre plats att leva på är våra kunder. Vi arbetar ständigt med framtagning av 100% miljövänliga artiklar.

”It’s time for a change, let’s help each other.”
/EcoFramtid VD – Thomas Merwa

 

EcoFramtid – Det är tid för förändring, låt oss göra det tillsammans.

EcoFramtid är en filial på den Skandinaviska marknaden för våra egna fabriker i EU. Våra framtagna produkter är helt biologiskt nedbrytbara. EcoFramtid har ett sortiment av 100% ekologiska påsar från våra egna fabriker: som är tillverkade av enbart majs eller potatis.

Våra påsar innehåller inga rester utav ”komposterbar polyester”, som våra konkurrenter marknadsför.
”Komposterbar polyester” är en annan definition utav ”PET”.

I vårt sortiment har vi även komplement utav miljövänliga tallrikar, fat och skålar.
De är gjorda på bl a rester av vetekli och majs.

Ingen av våra produkter innehåller kemikalier och är helt utan artificiella tillsatser.

Samtliga produkter är 100% komposterbara och biologiskt nedbrytbara inom 30-45 dagar och förmultnar utan några spår eller rester, allt enligt EcoFramtids policy.

De som vill vara en del av utvecklingen och göra världen till en bättre plats att leva på är våra kunder. Vi arbetar ständigt med framtagning av 100% miljövänliga artiklar.

”It’s time for a change, let’s help each other.”
/EcoFramtid VD – Thomas Merwa/